Här presenterar vi några exempel på arbeten vi utför

Infiltrationsanläggningar

Grävning och nedläggning av anläggningar och tryckavlopp enligt kommunens regler i samarbete med kunden.

Läs mer om våra infiltrationsanläggningar här.

Kranlyft

Med kranbilen lyfter vi det mesta. Läs mer under sektionen kranbil.

Schakt och planering

Schakt av grunder, pooler, infiltration och tankar.

Byggnation av vägar.

Dikning och nedläggning av vägtrummor

Rivning av hus

Läs mer under sektionerna grävmaskin, lastmaskin och minigrävare.