Kranbil

Med vår kranbil utför vi många olika typer av lyftjobb, till exempel:

  • Inskopning av material med gripskopa
  • Bortforsling av stockar och ris vid trädfällning
  • Husmonteringar, lyft av takstolar och fönsterpartier
  • Lyft av friggebodar
  • Lyft av motorer ur båtar
  • Arbetskorg för personlyft
  • Transporter av containers
  • Båtlyft