Grävmaskin

Grävmaskinen används vid olika typer av gräv och schaktjobb, till exempel:

  • Schakt för tankar, pooler, husgrunder, m.m.
  • Vägbyggnationer
  • Vägtrummor
  • Dikningsarbeten
  • Planeringsarbeten
  • Infiltrationsanläggningar