Företagets historia

Törnkvist Åkeri AB grundades 1936. I dag är det tredje generationen (Mats och Michael) Törnkvist som driver verksamheten.

Under 50- och 60-talen byggdes många fritidshus i skärgården och behovet av materialtransporter var stort. Då körde vi många lass material ut till nybyggarna på Djurö och Vindö.

När Djuröbron byggdes i början på 60-talet var vi också med och körde material.

Vi anlitades även av "kronan" då de byggde väg ut till militäranläggningen på Skarpö.