Material

Här finner du en lista med olika slags material och dess användningsområden

Tillgången på material kan variera beroende på årstid och andra faktorer.
Kontakta oss för aktuell information.

Produkt Storlek (mm) Användningsområde
Murgrus 0-4 All slags murningsarbeten
Putsgrus 0-3 Putsning av väggar inom och utomhus
Sandlådesand 0-3 Ren och bakbar sand för sandlådor
Betonggrus 0-8 För tillverkning av fabriksbetong och betongvaror
Rörgravsgrus 0-8 Fyllning kring rörledningar
Kabelsand 0-8 Fyllning i kabelgropar
Sandningssand 0-8 Mot halka på vägar och gångstigar
Singelkross 4-8 För trädgårdsgångar
Singelkross 8-16 Betongballast och gårdsplaner
Singelkross 8-12 Uppställningsplatser och gårdsplaner
Storsten   Natursten för vågbrytare, strandskoning, prydnad och avgränsningar
Makadam 2-4 Halkstopp
Makadam 4-8 Trädgårdsgångar, gårdsplaner
Makadam 8-12 Trädgårdsgångar, gårdsplaner
Makadam 8-16 Betongballast, gårdsplaner
Makadam 16-32 Betongballast
Bergkross 0-16 Slitlager för vägbeläggning
Bergkross 0-16 Underhåll av grusvägar, parkeringsplatser
Bergkross 0-90 Förstärkningslager vid vägbyggnad
Bergkross 0-150 Förstärkningslager vid vägbyggnad
Krossad Sten 0-30 Anläggande av vägar, parkeringsplatser
Krossad Sten 0-80 Förstärkningslager vid vägbyggnad
Förstärkning 0-100 Förstärkningslager vid vägbyggnad
Fyllnadsgrus osorterat   Fyllningar för vägar, hus och övriga ändamål
Stenmjöl 0-8 Underlag för stensättningar
Stenmjöl 0-4 Underlag för stensättningar
Stenmjöl 0-2 Underlag för stensättningar
Krossgrus 0-16 Gångbanor, gårdsplaner
Kullersten 80-200 Stenläggningar, prydnadssten, gårdsplaner