Minigrävaren

Minigrävaren är till stor hjälp när marken är känslig för tunga maskiner, t.ex. vid stränder eller på villatomter.

Oftast används minigrävaren vid infiltrationsarbeten för att undvika att förstöra marken.

Vår minigrävare väger 3,6 ton och har ett mycket lågt marktryck eftersom den är bandburen.